Poinsettia Premium Marble

6" Poinsettia Marble

poinsettia_0004