Poinsettia Premium Polar White

8" Poinsettia White

poinsettia_0007