Poinsettia Premium Polar White

6.5" Poinsettia White

poinsettia_0012